Dit doen wij

Jij wilt je bedrijf, pand of perceel ontwikkelen. Zo snel mogelijk. Zo efficiënt mogelijk. Je weet dat je dan een adviseur nodig hebt om je in de randvoorwaardelijke sfeer te helpen. Iemand die op de hoogte is van de actuele wet- en regelgeving, veel kennis en ervaring in huis heeft in ontwikkelprojecten, die over het juiste netwerk beschikt en … die het allemaal niet moeilijker maakt dan het al is. Die professionele, maar no-nonsense adviseur willen wij voor je zijn.

Concreet: wat doen wij?

Voorbeelden van vraagstukken waar wij mee aan de slag gaan, zijn deze:

  • Je wilt weten welke mogelijkheden er zijn om jouw pand of bedrijf op de huidige locatie te ontwikkelen.Wij inventariseren die mogelijkheden op basis van de bestaande wet- en regelgeving en presenteren je die vervolgens bondig en to the point. En nee, een dikker rapport is niet automatisch ook een beter rapport. Daar zijn te nuchter voor om dat te gaan zeggen ;-)
  • Je wilt gaan bouwen of verbouwen, in het binnen- of buitengebied.Dan komt daar vaak veel papierwerk bij kijken voordat je daadwerkelijk aan de slag mag. Wij regelen de vergunningaanvragen, maken tekeningen en stellen de verplichte rapportages op. Denk daarbij bijvoorbeeld  aan omgevingsvergunningen (Wabo), milieueffectrapportages (MER) en beplantingsplannen.
  • Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd om je plannen te realiseren.Wij stellen dat bestemmingsplan voor je op. Integraal: van toelichting, regels en verbeelding tot en met het publicatieklaar (IMRO gecodeerd) aanleveren ervan bij de overheid.

Wil je weten wat wij ook voor jou kunnen betekenen? Bel gelijk nog: 0492 347 761. Of stuur ons een mail.