Ons werk


Ontwikkeling veehouderijbedrijven

We begeleiden en adviseren agrarisch ondernemers in de ontwikkeling van hun...


Mestverwerking

We houden ons ook bezig met advisering omtrent het oprichten en uitbreiden...


Ruimte voor ruimte woningen

De regeling Ruimte voor Ruimte maakt het mogelijk om in bepaalde gevallen,...


Vrijkomende agrarische bebouwing

Voor agrarische bedrijven die beëindigd zijn wordt vaak een andere bestemming...


Ontwikkeling plattelandswoning

Met de inwerkingtreding van de “Wet plattelandswoningen” op 1 januari...


Recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied

Voor een aantal recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied hebben wij bestemmingsplannen...


Ontwikkelingen in het stedelijk gebied

Naast het buitengebied houden wij ons ook bezig met plannen binnen stedelijk...


Landschappelijk inpassingsplan

Het gros van de ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied gaat gepaard...


Geuronderzoek omgeving

Ontwikkelingen in het buitengebied kunnen geurgevoelig zijn, zoals burgerwoningen....


Opstellen planregels en verbeelding - IMRO Coderen

Agron Advies heeft de benodigde programmatuur in huis om bestemmingsplannen...


Wijziging functie - splitsing cultuurhistorische woonboerderijen

Voor de vestiging van ons nieuwe kantoor over een jaar in een monumentale boerderijj...