Particulieren

Je wilt gaan bouwen of verbouwen en wordt geconfronteerd met complexe wet- en regelgeving. Er moeten vergunningen worden aangevraagd,  moeten er eerst ook nog onderzoeken plaatsvinden, enz.

Dan is het fijn (of eigenlijk: belangrijk!) dat je een adviseur naast je hebt die je door dat hele proces heen leidt. Professioneel, maar no-nonsense.

Wat kunnen wij voor je betekenen?
Jij hebt plannen en wilt daar zo snel en efficiënt mogelijk mee aan de slag. Wij helpen je eerst te onderzoeken of die plannen te realiseren zijn en daarna bij het daadwerkelijk realiseren van die plannen. Dat kan onder andere zijn:

  • Het aanvragen van vergunningen
  • Het maken van berekeningen
  • Het maken van milieu- en bouwtekeningen
  • Het uitvoeren van onderzoeken
  • Het opstellen van correspondentie en rapporten
  • Het overleggen met overheid
  • Enz.

Jouw plannen worden de onze!
Wij regelen en coördineren, wij onderzoeken en overleggen, wij tekenen en rapporteren en wij begeleiden en bewaken. Dat doen we vanaf het moment dat het idee bij je ontstaat tot en met de realisatie van je plannen. Integraal of op onderdelen. En altijd: professioneel en dichtbij.

Klik hier voor voorbeelden van projecten die wij als adviseur hebben begeleid!