Geuronderzoek omgeving

Ontwikkelingen in het buitengebied kunnen geurgevoelig zijn, zoals burgerwoningen. Bij de bouw van deze woningen dient dan te worden onderzocht of er geen sprake is van teveel (mogelijke) geurhinder vanuit omliggende veehouderijbedrijven. Omgekeerd mogen deze bedrijven niet belemmerd worden in hun ontwikkelingsmogelijkheden door nieuwe geurgevoelige ontwikkelingen in het buitengebied. Wij hebben diverse geuronderzoeken uitgevoerd onder andere in het kader van de bouw van woningen in het buitengebied.  


« Terug naar overzicht