Ontwikkeling plattelandswoning

Met de inwerkingtreding van de “Wet plattelandswoningen” op 1 januari 2013 kunnen bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven door derden worden bewoond, zonder dat het naastgelegen agrarische bedrijf in een nadeligere positie komt te verkeren. Voor een aantal plattelandswoningen hebben wij het bestemmingsplan/ruimtelijke onderbouwing opgesteld.


« Terug naar overzicht