Ruimte voor ruimte woningen

De regeling Ruimte voor Ruimte maakt het mogelijk om in bepaalde gevallen, in ruil voor de sloop van agrarisch bedrijfsgebouwen, de bouw van woningen op een passende locatie toe te staan. 

Voor diverse locaties hebben we het bestemmingsplan opgesteld ten behoeve van de realisatie van een ruimte voor ruimte woning. Een aantal projecten hebben we gedaan in samenwerking met Donkers Bouwkundig Tekenbureau binnen de gemeente Gemert-Bakel. Donkers Bouwkundig Tekenbureau had hierin de regievoering en wij ondersteunden hen door het opstellen van het bestemmingsplan. 


« Terug naar overzicht