Vrijkomende agrarische bebouwing

Voor agrarische bedrijven die beëindigd zijn wordt vaak een andere bestemming gezocht. Veel gemeenten hebben beleid opgesteld hoe om te gaan met deze locaties en over welke functies hier toe te staan en welke juist niet. Voor een aantal klanten hebben wij de mogelijkheden onderzocht voor wijziging naar een niet-agrarische bedrijfsbestemming en hiervoor het bestemmingsplan dan wel ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Een voorbeeld is de wijziging van de agrarische bestemming in een niet-agrarisch bedrijf voor enkele locaties in Boekel zoals bijvoorbeeld de omzetting van een intensieve veehouderij naar een bedrijfsbestemming. 


« Terug naar overzicht