Agron Advies
Ons werk

Bekijk hier onze uitgelichte projecten, succesverhalen en belangrijke ontwikkelingen.

Stikstofberekeningen uitvoeren

Hulp nodig bij het uitvoeren van stikstofberekeningen? Wij leveren voor verschillende ontwikkelingen de benodigde stikstofberekeningen aan. Denk hierbij aan ontwikkelingen op gebied van uitbreiding van veehouderijen, ontwikkelingen van woningen etc. Met een stikstofberekening berekenen we de emissie en depositie van stikstof. Hulp nodig? Neem contact met ons op.

Stikstofberekeningen uitvoeren

Berekenen geurbelasting

Wij ontwikkelen geurberekeningen voor de ontwikkeling van of in de buurt van veehouderijbedrijven. Deze geurbelasting wordt bepaald door middel van een rekenmodel. Geurcontouren maken inzichtelijk wat de geurbelasting is per ontwikkeling. Heb je hulp nodig bij het berekenen van de geurbelasting in relatie tot veehouderijbedrijven? Neem contact met ons op.

Berekenen geurbelasting

Ontwikkeling veehouderijbedrijven

We merken dat er veel behoefte is aan begeleiding en advies voor agrarisch ondernemers op gebied van ontwikkelingen binnen hun bedrijf. Wij begeleiden en adviseren binnen de gehele agrarische sector zoals pluimvee-, varkens-, geiten- en melkveehouderij. Denk hierbij aan het opstellen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning en de benodigde rapportages zoals MER. Maar ook het maken van berekeningen zoals geurberekeningen.

Een aantal klanten en projecten waar we dit voor gerealiseerd hebben zijn de varkensbedrijven van familie Smits (BV Landgoed de Princepeel) en Braks uit Odiliapeel, maar ook het geitenbedrijf van de familie Olislagers in Siebengewald en geitenbedrijf en melkveebedrijven van de familie Rongen uit Sint Anthonis.

Ben je agrarisch ondernemer en op zoek naar begeleiding en advies binnen de sector? Neem dan contact met ons op.

Ontwikkeling veehouderijbedrijven

Advies en ondersteuning bij Mestverwerking

Wij adviseren en ondersteunen bedrijven met het oprichten en uitbreiden van mestverwerking installaties. Denk hierbij ook aan het opstellen van het bestemmingsplan en de aanvraag van een omgevingsvergunning. Zo ondersteunen en adviseren we de familie Smits onder andere in het vergunningstraject en de op te volgen ruimtelijke procedures voor de uitbreiding van de biogasinstallatie. Wil je meer informatie over mestverwerking? Neem dan contact met ons op.

Advies en ondersteuning bij Mestverwerking

Ruimte voor Ruimte bestemmingsplan

‘Ruimte voor Ruimte’ is een beleidsregel van de provincie Noord-Brabant. Deze regel maakt het mogelijk om in bepaalde gevallen, in ruil voor de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen, de bouw van woningen op een passende locatie toe te staan. Voor verschillende locaties hebben wij een bestemmingsplan opgesteld. Dit ten behoeve van de realisatie van een ‘Ruimte voor Ruimte’ woning.

Een aantal van deze projecten voor de gemeente Gemert-Bakel zijn gerealiseerd in samenwerking met Donkers Bouwkundig Tekenbureau. Een mooie samenwerking waarin zij de regievoering hadden en wij ondersteunden door het opstellen van een bestemmingsplan.

 

Ruimte voor Ruimte bestemmingsplan

Wijzigen van een agrarische bestemming

Wanneer een agrarisch bedrijf stopt, wordt er vaak een andere bestemming voor deze grond gezocht. Gemeenten hebben vaak een beleid opgesteld hoe om te gaan met deze locaties en over welke functies wel of juist niet worden toegestaan.

Voor een aantal klanten onderzochten wij de mogelijkheden voor wijziging naar een niet-agrarische bedrijfsbestemming. Hiervoor stellen we een bestemmingsplan en ruimtelijke onderbouwing voor op. Bijvoorbeeld de wijziging van de agrarische bestemming in een niet-agrarisch bedrijf voor enkele locaties in Boekel. Zoals de omzetting van een intensieve veehouderij naar een bedrijfsbestemming.

Wijzigen van een agrarische bestemming

Recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied

Voor verschillende recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied hebben we bestemmingsplannen ontwikkeld. Een greep uit deze ontwikkelingen zijn de vestiging van een minicamping, de aanleg van visvijvers in de gemeente Cranendonck. Maar ook de uitbreiding van een camping met een aantal kwalitatief hoogwaardige accommodaties in het Zuid-Limburgse heuvelland.

Recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied

Ontwikkelingen binnen stedelijk gebied

Naast de ontwikkelingen in het buitengebied, zijn we ook bezig met plannen binnen stedelijk gebied zoals realisatie van woningen op inbreidingslocaties. Succesvoorbeelden van projecten binnen stedelijk gebied zijn de ontwikkeling van een voormalig winkelpand in appartementen in Venhorst. Bij een kloostercomplex in Asten hebben we een bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning en het omzetten van een voormalig garagebedrijf naar woningen binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Wil je meer informatie over ontwikkelingen binnen stedelijk gebied? Neem dan contact met ons op.

Ontwikkelingen binnen stedelijk gebied

Nieuw project in Uden: The Square

Van leegstaand pand naar een wooncomplex met kleine studio’s, appartementen en lofts: The Square. Trots dat we met Agron Advies onderdeel uitmaken van dit mooie project in Uden. Voor dit project hebben we onder andere de vergunning aanvraag mee verzorgd, maar ook de ruimtelijke onderbouwing opgesteld en overleg gevoerd met de gemeente.

Bron afbeelding: Grobouw en Brabants Dagblad.

Nieuw project in Uden: The Square